Meteen naar de inhoud

Huisregels van Het Zwembad


Geachte bezoeker, 
 

Wij heten u van harte welkom op het zwembad Midwoud. Met uw bezoek gaat u akkoord met de huisregels van het Zwembad Midwoud. Wij hopen dat uw verblijf en dat van onze overige bezoekers goed verloopt. 


Algemeen
 

De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de veiligheid in en rond de bassins. Alle aanwijzingen van de toezichthouders dienen te worden opgevolgd. Bezoekers die zich niet aan de huisregels houden kunnen door de toezichthouder namens het bestuur van het zwembad worden verwijderd. Hierbij kan een ontzegging voor het zwembad voor een bepaalde tijd worden uitgereikt. Deze maatregel wordt direct aan het bestuur gemeld.  

Om het bezoek aan ons zwembad zo aangenaam en veilig mogelijk te maken gelden de onderstaande huisregels. Wij verwachten dat u hiervan kennisneemt en ernaar zult handelen.  

 • Alleen zwemmers met zwemdiploma (A) mogen gebruik maken van het diepe bassin. 
 • Bij twijfel over de zwemvaardigheid van een zwemmer kan de toezichthouder aan de betrokkene vragen ter plekke een proeve van zwemvaardigheid af te leggen.  
 • Kinderen zonder zwemdiploma (A) zijn verplicht in de bassins en op het terrein een veilig drijfmiddel te dragen en mogen alleen onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder in het ondiepe bassin.  
 • Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op hun minderjarige kinderen, zowel op – of bij het verlaten van – het zwembadterrein. 
 • Er geldt een rookverbod voor het gehele zwembadterrein en de omgeving van de entree. Het gebruiken van drugs, lachgas en alcohol is niet toegestaan. 
 • In en om het zwembad gaat men respectvol met elkaar om en staat naast de veiligheid, het maken van plezier voorop. 
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers of medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering van het zwembad. 
 • Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan op de zonneweiden en de terrassen. 
 • Voor uw veiligheid en andere bezoekers is cameratoezicht op de accommodatie aanwezig.  
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op de accommodatie. 


Het bezoek aan de accommodatie is op eigen risico. Het bestuur aanvaart geen
aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens het verblijf op de accommodatie, noch voor schade aan, of verlies van de door u meegebrachte eigendommen. 

 • update: 2-4-2023
Zoek